Despre

 Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov este o organizație neguvernamentală, nepartizană, care are ca scop încurajarea și sprijinirea inițiativelor menite să asigure dezvoltarea durabilă a comunitatii, cu respectul datorat individului, demnității sale și realizarea coeziunii sociale la nivelul comunitatii.

APC Brașov a fost fondată cu sprijinul Asociației Pro Democrația Club Brașov împreună cu un grup de inițiativă  preluand activitatea Biroului de Consiliere pentru Cetateni Brasov si Programului DIALOG.

Consiliul Director al APC Brașov:

Andreea Socaciu – președinte

Viorel Suciu

Lazar Bogdan

Obiectivele noastre:

 • Dezvoltarea durabilă a comunitaților prin promovarea și implementarea de proiecte și programe sectoriale (social, cultural, ecologic,economic, etc)
 • Încurajarea implicării cetățenilor în dezvoltarea și administrarea comunității în care trăiesc, prin promovarea parteneriatului inter-sectorial (instituții publice, societatea civilă, sectorul de afaceri)
 • Sprijinirea activității organizațiilor neguvernamentale si grupurilor de inițiativă locală;
 • Apărarea și respectarea drepturilor omului așa cum sunt ele stipulate în tratatele internaționale;
 • Prevenirea discriminării și încurajarea incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate în comunitățile de care aparțin;
 • Protejarea și promovarea patrimoniului istoric si cultural;
 • Protejarea mediului natural.

 

Tipurile de activități pe care le desfăsurăm pentru atingerea obiectivelor noastre:

 • Educarea cetățenilor privind tehnicile si metodele de participare în procesul de luare a deciziei publice;
 • Facilitarea comunicării între cetățeni și instituțiile publice;
 • Organizarea de activitati de consultare și cercetare pe probleme de interes public;
 • Implicarea cetățenilor in elaborarea deciziilor si politicilor publice;
 • Promovarea voluntariatului;
 • Dezvoltarea de servicii de formare profesionala;
 • Identificarea si valorificarea resurselor si oportunitatilor locale, regionale, nationale si internationale in beneficiul comunitatii;
 • Elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare durabila locala si politici publice, pe termen scurt, mediu si lung pentru comunitatile locale;
 • Realizarea de programe si proiecte in parteneriat cu institutiile publice, sectorul neguvernamental, sectorul de afaceri care vizeaza dezvoltarea comunitatii din punct de vedere social, cultural, ecologic si economic;
 • Imbunatatirea cadrului legislativ;
 • Informarea, consilierea si instruirea membrilor grupurilor de initiativa locala si ai organizatiilor neguvernamentale;
 • Infiintarea de comitete consultative cetatenesti / grupuride initiativa locala;
 • Informarea si consilierea cetatenilor pe urmatoarele domenii: social, civic, economic, cultural, protectia consumatorului, protectia mediului;
 • Stabilirea de relatii de colaborare cu alte organizatii similare din tara si strainatate;
 • Informarea cetatenilor privind drepturile omului asa cum sunt ele prevazute la nivel international;
 • Dezvoltarea de programe destinate imbunatatirii conditiilor sociale a minoritatilor;
 • Dezvoltarea unor activitati din economia nationala, conformart. 46 lit. D din OG 26/2001, dupa cum urmeaza:

            Activitati juridice(CAEN 7411)

            Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal (7412)

            Activitati de studiere a pietei si de sondaj (7413)

            Activitati de consultanta pentru afaceri si management (7414)

            Activitati de secretariat si traducere (7485)

            Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor (7487)

            Alte forme de invatamant(8042);

            Alte activitati desfasurate conform legislatiei in vigoare.”